Konzolový Had 9 – Uloženie hry

0
830

EP9V deviatom diely sa pozrieme na obrazovku výberu slotu uloženia hry.

 

 

Úvod

Keďže naša hra bude mať automatické ukladanie, na začiatku si vyberieme slot, do ktorého sa bude ukladať. Táto obrazovka/scéna bude slúžiť práve na jeho výber. Meno triedy je SaveSelectScene.

 

 

 

Premenné a konštruktor

Na začiatku si opäť definujeme päť premenných, pričom dve budú verejné a tri súkromné. Súkromné premenné budú obsahovať rodiča, aktuálne vybraný slot a odpoveď na otázku, zatiaľ čo verejné budú obsahovať informáciu o tom, či sa jedná o hru viac hráčov a poslednú scénu.

Konštruktor už klasicky len priradí rodiča triedy.

 

 

 

Metóda Update

V triede update sa najprv postaráme o odpoveď na otázku, pričom ak bola kladná, prepneme sa na hernú scénu a nastavíme ju. Pri nastavovaní jej posunieme informáciu o multiplayeri a vybranom slote.

V druhej časti našej triedy sa pozrieme na ovládanie posunu medzi položkami, ktoré sa od predošlých menu nezmenilo.

Tiež sa postaráme o potvrdenie vybranej položky. To bude obsahovať jednoduchú podmienku, ktorá skontroluje, či už save nieje používaný. Ak je, položí otázku, či má byť prepísaný, inak začne hru. Všimnite si, že meníme text správi na „DO YOU WANT TO OVERWRITE SAVE FILE“, čiže „NAOZAJ CHCETE PREPÍSAŤ ULOŽENÚ HRU?“.

 

Zobraziť celú metódu 

 

 

Metóda Draw

Metóda Draw sa nám samozrejme postará o vykreslenie menu. Najprv vykreslí okno skladajúce sa z dvoch obdĺžnikov, pričom tmavožltý znázorňuje okraj. Do jeho hornej časti ešte umiestni nápis „SELECT SAVE“, čiže VYBER POZÍCIU.

Po tomto príjde na radu vykreslenie samotných možností. Ja som to spravil tak, že som si vytvoril štyri premenné – jednu pre každý riadok tlačidla. V základe obsahujú nápis označujúci číslo slotu a pod tým rámik z nápisom „FREE“, čiže voľné.

V prípade, že save existuje, tak ho prečítame a zobrazíme o ňom informácie. Toto je vykreslené do modrého štvorca (poprípade zeleného, ak je vybraný).

Keďže zvyšok metódy opakuje posledný kód, len z inými pozíciami a číslom saveu, tak vám sem už vložím rovno celú metódu.

Zobraziť celú metódu 

 

 

To je však pre tento diel všetko. Na záver som vám sem vložil obrázok tohto menu a celý kód triedy. Nabudúce sa pozrieme na opačnú obrazovku, a to načítania. Tiež sa pozrieme na triedu SaveState, ktorú sme už viac krát spomínali.

Snake_Save

Zobraziť celú triedu 

Názory k článku

Please enter your comment!
Please enter your name here