Logo akoprogramovat
Home C# - Windows Forms

C# - Windows Forms

WinForms 19 – TreeView

Dnes sa pozrieme na TreeView, ktorý si ukážeme na jednoduchom príklade zobrazenia stromu priečinkov.       Úvod a Príprava. Náš program bude vedieť zobraziť zoznam priečinkov na diskovej jednotke...

WinForms 18 – ListView a ImageList

V dnešnom diely sa bližšie pozrieme na ListView a jeho prepojenie z ImageListom. To si ukážeme na príklade zobrazenia obrázkov v zložke.     V dnešnom diely...

WinForms 17 – TabControl

Dnes sa pozrieme podrobnejšie pozrieme na TabControl a ukážeme si ako v ňom za chodu generovať nové (podobné) stránky. Toto si ukážeme na veľmi...

WinForms 16 – Tvorba vlastného ovládacieho prvku

V dnešnom PLUS diely si ukážeme ako vytvoriť vlastný ovládací prvok, a to ako cez designer, tak z kódu.   Už sme si ukázali množstvo rôznych...

WinForms 14 – Komponenty

Niektoré komponenty sme si ukázali už v predošlých dieloch (Timer - Epizóda 6) a iné ako napríklad Process ešte v sérií základov (Epizóda 24),...