Základ C# 24 – Užitočné triedy 3 – Procesy [Processes]

Procesy sú všetky práve spustené programy, tie dokáže .NET účinne spravovať.

V prostredí .NET nájdete množstvo užitočných tried a medzi nimi je aj trieda Process.

Vytvorenie procesu

Triedu Process budete pravdepodobne väčšinou používať pri tvorbe nových procesov. Jeden zo spôsobov ako vytvoriť nový proces je použiť statickú metódu Start, ktorá ako parameter môže dostať meno procesu, argumenty alebo aj údaje používateľa pod ktorým bude proces spustený. Toto môžete odovzdať jednotlivými parametrami alebo prostredníctvom objektu typu ProcessStartInfo. metóda Start vráti ako výsledok inštanciu typu Process, ktorý môžete priradiť objektu. Druhý spôsob je priamo vytvoriť nový objekt typu Process a informácie mu priradiť ručne. Pri tomto objekte následne opäť použiť metódu Start.

Získanie už existujúceho procesu

Na získanie už bežiaceho procesu existuje viacero statických metód, ktoré sa nachádzajú v triede Process. Jedna z nich je GetCurrentProcess, ktorá ako výsledok vráti aktuálny proces vášho programu. Pre získanie iného procesu je možné použiť metódy GetProcessById alebo GetProcessByName, ktoré vám vrátia proces podľa vami zadaného ID alebo mena. Pokiaľ by ste chceli získať zoznam všetkých bežiacých procesov môžete použiť metódu GetProcesses, ktorá vám vráti pole typu Process naplnené všetkými procesmi.

Správa procesu

Proces môžete spravovať rôznymi metódami, napríklad metódou Kill ho môžete okamžite zrušiť.  Metoda WaitForExit pre zmenu spôsobí, že váš program bude na aktuálnom mieste čakať dokým sa daný proces neukončí. Pomocou objektov v ktorých sa nachádza slovo Memory môžete zistiť koľko pamäte váš proces používa a pomocou premenných Total-UserProcessorTime zistíte využitie procesoru vyjadrené procesorovým časom. Objekt Handle vám sprístupní väčšiu kontrolu nad procesom, pomocou ktorého môžete vložiť jeho okno do iného, skryť ho, maximalizovať alebo inak ovládať. Objekty StandardInputStandardOutputStandardError pre zmenu umožňujú čítať a zapisovať do konzoly procesu.

V tomto krátkom zhrnutí procesov sme si o nich ukázali všetko, čo potrebujete a nabudúce si ukážeme čítanie a zápis na internet.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore