Základ C# 23 – Užitočné triedy 2 – Matematické funkcie [Math functions]

V prostredí .NET existuje niekoľko matematických funkcií, ktoré vám uľahčujú život. Dnes si ich ukážeme.

Niektoré matematické funkcie v C# je ľahké napodobiť vlastným kódom, efektívnejšie je však použiť triedu Math, ktorá obsahuje niektoré z matematický funkcií priamo v sebe pre ľahké používanie.

Mocniny a odmocniny

Mocniny a odmocniny sú často používané matematické funkcie. Zatiaľ čo vypočítať mocninu je ľahké s odmocninou to už tak nieje. Samozrejme by ste mohli napísať zložitý algoritmus, ktorý ich vypočíta za vás, ale to nepotrebujete. Na všetko vám stačí trieda Math a jej metódy.

Pri počítaní mocnín je možné použiť metódu Pow(Power),  ktorá ma dva parametre a výstupný typ double. Pri odmocnine môžete použiť metódu Sqrt, ktorá vypočíta druhú odmocninu zadaného čísla. Pre vypočítanie inej odmocniny je nutné použiť metódu Pow.

double odmocnina = Pow(64, 1/5);

Tento kód vypočíta 5tú odmocninu čísla 64. Vypočítanie akejkoľvek odmocniny je teda možné tým, že exponentom vydelíte číslo 1.

Sínus, kosínus, tangens a kotangens

Tieto štyri geometrické funkcie pomáhajú vypočítať pozíciu bodu podľa daného uhlu. Ich parameter je double hodnota uhlu v radiánoch. V triede nájdete funkcie SinCosTan, ktoré odpovedajú sínusu, kosínusu a tangensu. Ak by ste chceli vypočítať kotangens, nieje nič jednoduchšie, ako použiť double cotan = 1 / Math.Tan(0.8); , čím vypočítate kotangens 0.8 radiánov.

Ak chcete previesť Stupne na Radiány, použite double radian = (Math.Pi / 180) * stupne .

Ďalšie zaujímavé metódy

Trieda Math obsahuje aj metódu na zaokrúhľovanie Round, pomocou ktorej parametrov môžete určite spôsob zaokrúhľovania a počet desatinných miest. Tiež v nej nájdete metódu Truncate, ktorá odstráni desatinnú časť čísla. Okrem toho nájdete aj metódu na výpočet logaritmických funkcií (log) alebo absolútnej hodnoty čísla (abs). Trieda Math obsahuje aj premennú E, čo je Eulerovo číslo (2.7182818284590451) a Pi, ktorá obsahuje pomerne presnú hodnotu čísla Pí (3.1415926535897931).

To by bol koniec dnešného dielu zaujímavých tried a nabudúce sa pozrieme na správu procesov.

.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top