Základ C# 2 – Syntax

Syntax je súčasť každého jazyka, či už toho, ktorým sa dorozumievame, alebo iného. Dnes sa pozrieme na syntax jazyka C#.