Základ C# 11 – Vlastnosti [Properties]

Vlastnosti sú špeciálne metódy, ktoré sú prakticky rovnako použiteľné ako premenné.