Základ C# 19 – Rozširovanie tried [Class extending]

Rozširovanie tried je užitočná vlastnosť pridať nové metódy do tried, bez toho aby ste ovplyvňovali ich kód.

Základ C# 19 – Rozširovanie tried [Class extending] Zobraziť viac »