Základ C# 16 – Generiká [Generics]

Generiká sú vlastnosť jazyka C#, ktorá triedam dovoľuje modifikovať sa podľa cieľového dátového typu. Vďaka tomu ich nie je nutné upravovať pre každý dátový typ zvlášť.

Základ C# 16 – Generiká [Generics] Zobraziť viac »