Základ C# 20 – Udalosti a delegáti [Events and delegates]

Pomocou delegátov môžete používať metódy ako klasické objekty a vďaka tomu ich predávať iným triedam. Udalosti túto funkčnosť rozširujú a používajú sa na spustenie metód pri určitých udalostiach.

Základ C# 20 – Udalosti a delegáti [Events and delegates] Zobraziť viac »