Základ C# 14 – Rozhranie [Interface]

Rozhrania sú špecifický prvok dedičnosti tried. Sú nadradené abstraktným triedam a umožňujú väčší stupeň odvodzovania.