Základ C# 4 – Polia [Arrays]

Polia [Arrays] sú veľkou pomocou pre programátora a dovoľujú v jednej premennej uchovať viac informácií.