Základ C# 8 – Objekty a Triedy [Objects and Classes]

Objekty a triedy sú funkciou objektovo orientovaných jazykov, ako C#. Dovoľujú oddeliť rovnaké časti programu od seba a následne ich upravovať bez toho, aby sa navzájom ovplyvňovali.

Základ C# 8 – Objekty a Triedy [Objects and Classes] Zobraziť viac »