Základ C# 1 – Hello, World

Ako každá séria k programovacím jazykom, aj táto by mala začať „Hello, World!“ programom, ktorý začiatočníkovi dá základný pohľad na syntax jazyka.