Logo akoprogramovat
Home C# - Základy

C# - Základy

Základ C# 1 – Hello, World

Ako každá séria k programovacím jazykom, aj táto by mala začať "Hello, World!" programom, ktorý začiatočníkovi dá základný pohľad na syntax jazyka.

Základ C# 2 – Syntax

Syntax je súčasť každého jazyka, či už toho, ktorým sa dorozumievame, alebo iného. Dnes sa pozrieme na syntax jazyka C#. Na vysvetlenie syntaxu budeme používať...

Základ C# 3 – Premenné a dátové typy [Variables and Data types]

Dnes si predstavíme funkčnosť premenných a ukážeme si, aké typy premenných poznáme. Na začiatok by sme si mali povedať, čo to vlastne premenné sú....

Základ C# 4 – Polia [Arrays]

Polia sú veľkou pomocou pre programátora a dovoľujú v jednej premennej uchovať viac informácií. Čo je pole? Pole je množina údajov uchovaná v jednej premennej, alebo...

Základ C# 5 – Kontrola prúdu [Flow Control]

Program, ktorý spraví vždy skoro to isté je zbytočný. Je oveľa lepšie spraviť program, ktorý sa vie rozhodovať. Pri programovaní je jedná z najdôležitejších schopností...