Základ C# 27 – Knižnice [Libraries]

Knižnice sú jeden spôsob ako zdielať jeden kód medzi viacerými programami alebo aj s ostatnými na internete, pričom verejnosti nevystavíte priamo kód samotný, ale už jeho skompilovanú podobu.

Knižnice sú samostatné súbory s koncovkou .dll, ktorú ste už určite veľa krát videli. V skutočnosti sa jedná o klasické programy obsahujúce triedy, metódy premenné atď. Jediný rozdiel medzi knižnicami a klasickými spustiteľnými programami .exe je že nemajú vstupný bod a nieje ich možné spustiť priamo. Je však možné na ne odkázať v inom programe a použiť ich triedy a metódy. Takémuto odkazovaniu sa v jazykoch .NET hovorí Referencing a všetky knižnice, ktoré medzi References pridáte môžete v programoch využiť.

 

Pridanie knižnice

Pridanie knižnice prebieha pravým kliknutím na zložku References a vybraním možnosti Add Reference. Tu sa vám naskytne hneď niekoľko možností. Prvou z nich je Assemblies, Framework. V tejto možnosti sa vám zobrazia všetky dostupné knižnice, ktoré .NET Framework poskytuje. Druhou možnosťou je Assemblies, Extension. Tu sa vám zobrazia všetky knižnice, ktoré boli do Visual Studia priinštalované prostredníctvom doplnkov. Ďalšou možnosťou je Solution, Projects, ktorá bude pravdepodobne prázdna. V nej sa nachádzajú všetky ostatné projekty v rámci vášho riešenia (Solution), ktoré ste vytvorili a je možné pridať. Ako predposledná možnosť je tu COM, Type Libraries, ktorá označuje všetky známe COM knižnice, ktoré sa vo vašom systéme nachádzajú a nakoniec tu máme pre dnešný diel najdôležitejšiu časť  Browse, Recent, ktorá obsahuje všetky posledné knižnice, ktoré ste použili a sú pridávané práve tlačidlom Browse, ktoré nájdete v spodnej časti. Pre pridanie knižnice ju stačí označiť a stlačiť tlačidlo Ok.

Aby ste vašu knižnicu mohli v programe použiť, musíte pridať using pre jej menný priestor. Následne ju už môžete používať ako súčasť vášho projektu a vytvárať jej objekty. Video pridania knižnice do projektu nájdete nižšie.

Tvorba knižnice

Aby ste vytvorili novú knižnicu je nutné založiť nový projekt typu Class Library. Autoamticky sa vám vytvorí nová trieda s menom Class1, ktorú odporúčam premenovať. Do tejto triedy už následne môžete písať kód aký chcete a tiež môžete pridávať ďalšie knižnice. Je dobré zapamätať si (alebo ak chcete zmeniť) namespace, ktorý používate, aby ste vedeli aký máte použiť. V základe je namespace pomenovaný po vašom projekte.

Po dokončení knižnice použite možnosť v menu Build, Build Solution, alebo stlačte kláves F7. Toto vytvorí súbor dll v zložke vášho projektu. Video tvorby knižnice opäť nájdete nižšie.

Týmto sa dostávame na koniec článku a aj našej série základov jazyka C#. Tým však nič nekončí – naopak až teraz sa dostávame k tým užitočnejším častiam prostredia .NET a jazyka C# na ktoré sa pozrieme v druhej sérií zaoberajúca sa grafickými aplikáciami pre systémy Windows.

Poznámka: V prípade aktualizácie jazyka C# budú pridané ďalšie kapitoly článkov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top