Základ C# 1 – Hello, World

Ako každá séria k programovacím jazykom, aj táto by mala začať „Hello, World!“ programom, ktorý začiatočníkovi dá základný pohľad na C#.

Čo je to „Hello, World“ program? Je to ten úplne najjednoduchší program, ktorý sa dá napísať. Jediné čo robí je, že na obrazovku napíše text „Hello, World!“, čo v preklade znamená „Ahoj, svet!“. V tomto článku si ukážeme ako vytvoriť nový projekt a napísať hello world program, a taktiež bude obsahovať jeho základné vysvetlenie.

Inštalácia IDE a príprava

Ako prvé budete potrebovať IDE (Integrated Development Environment, čiže Integrované vývojové prostredie). IDE v sebe kombinuje kompilátor, čo je program, ktorý náš kód prevedie do podoby, ktorej rozumie počítač, editor, debugger a ďalšie užitočné veci. Pre jazyk C# existuje viacero IDE, spomeniem napríklad CodeBlocks alebo MonoDevelop (po novom Xamarin studio), ktoré fungujú pod Linuxom, alebo Visual Studio pre Windows. Visual Studio na kompiláciu používa MsBuild kompilátor, pre Linux sa používa kompilátor MonoBuild, ktorý je súčasťou projektu Mono, čo je neoficiálny port prostredia .NET Framework. To je prostredie na ktorom bežia programy napísane v jazyku C#, ale taktiež Visual Basic, Visual F# a Visual C++.

V tejto sérií budeme používať Visual Studio 2019. Visual Studio 2019 existuje v troch vydaniach:

Prvou z nich je bezplatná verzia Commnuty, ktorá obsahuje skoro všetko čo môžete pre programovanie potrebovať. Potom sú tu platené vydania Professional a Enterprise, ktoré ponúkajú o niečo viac možností, ktoré ale pravdepodobne nebudete potrebovať. Pokiaľ si vyberiete verziu Community, môžete ju stiahnuť na stránkach https://visualstudio.microsoft.com/cs/

Samotná inštalácia môže v závislosti na vašom systéme zabrať pár minút, ale aj hodín. Inštalácia Visual Studia 2019 Community je zachytené na nasledujúcom videu, pričom inštalácia verzií Professional a Enterprise prebieha podobne. Inštalácia prebehla v systéme Windows 10.

Vytvorenie projektu

Po spustení kliknete na tlačidlo „Create a new Project„, kde vyberiete šablónu Console Application. V prípade že sa vám nezobrazuje v zozname, môžete ju vyhľadať v poli Search for templates (ALT+S).

Na ďalšej obrazovke môžete váš projekt pomenovať – Project Name, vybrať miesto kam sa uloží – Location (predvolená zložka je source\repo v používateľskom priečinku) a vybrať meno pre riešenie – Solution Name. Meno riešenia zatiaľ odporúčam ponechať zhodné s menom projektu. Na ďalšej obrazovke si môžete vybrať cieľový Framework. Ja mám na výber z dvoch – .Net Core 3.1 a .Net 5.0. V tomto prípade použijeme .Net 5.0 na predstavenie niektorých funkcií.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq; using System.Text;
namespace Hello_World
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
		}
	}
}

Toto je základný kód, ktorý pre vás Visual Studio pripraví. Je možné že v ňom už bude kód na zobrazenie Hello World textu. Jednotlivým významom sa budeme neskôr venovať osobitne. Na začiatok vám stačí vedieť, že Using ukazuje na iné menné priestory, ktoré budú pre vás ľahko dostupné, namespace Hello_World (meno vami zvoleného projektu je automaticky zvolené ako základný namespace) označuje menný priestor, v ktorom pracujete, class Program je základná trieda používaná vo väčšine programov a static void Main je vstupná funkcia vašeho programu. Do nej následne budete písať prvý kód. Pravdepodobne ste si tiež všimli množinové zátvorky {}. Tie fungujú podobne ako zátvorky v matematike – v príklade 2 x (5 + 2) je (5 + 2) rátané ako jeden samostatný člen. Tak isto fungujú množinové zátvorky v C#. Kód, ktorý vložíte do množ. zátvoriek pod v funkciou Main bude celý patriť tejto funkcií. Bližšie vysvetlenie bude v ďalšom diely s menom Syntax.

Hello, World! program

Pre vypísanie textu stačí do funkcie Main pridať nasledujúci riadok Console.WriteLine("Hello, World!");. A to je všetko! Teraz už treba skompilovať kód do funkčnej aplikácie. Kliknite na tlačidlo Start v hornom menu alebo stlačte F5 a chvíľku počkajte dokým sa váš kód skompiluje. Podľa nastavení Visual Studia môže okno zostať otvorené, ale keby že tento program spustíte priamo zo systému Windows, tak len preblikne na obrazovke bez toho aby ste si čokoľvek stihli prečítať. Je to spôsobené tým, že tento program sa hneď vypne. Je to kvôli tomu, že programu sme napísali len to, aby vypísal text, takže mu potrebujeme napísať niečo, čo ho donúti počkať na vašu akciu. Preto je vhodné pridať ešte jeden riadok – Console.ReadKey(); , ktorý donúti váš program čakať, kým nestlačíte nejaké tlačidlo. Celý kód tak bude vyzerať nasledovne :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Hello_World
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			Console.WriteLine("Hello, World!");
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Vo videu o tvorbe Hello World projektu je ešte ukázaná alternatíva ktorá bola pridaná do jazyka C# nedávno, a to tzv. Top-Level Statements. Tieto vám dovoľujú písať o niečo jednoduchší kód, ktorý je však použiteľný len pri naozaj jednoduchých programoch v ktorých si chcete len niečo otestovať. Novy kód tak vyzerá :

using System;

Console.WriteLine("Hello, World!";
Console.ReadKey();

Toto je pre dnešný diel všetko a uvidíme sa nabudúce pri dieli zameranom na Syntax.

1 názor na “Základ C# 1 – Hello, World”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore