WPF 6 – Vlastnosti kategórie Text

V tomto diely sa pozrieme na jednu z kategórií vlastností vo WPF, a to na kategóriu Text.

Kategória Text v okne vlastnosti obsahuje niekoľko vlastností, ktoré ovplyvňujú zobrazenie textu v ovládacom prvku. Táto kategória sa skladá z piatich častí, ktoré si tu rozoberieme.

1. Font

Podkategória Font (označená znakom A) obsahuje nastavenia týkajúce sa písma. Môžete tu nastaviť font (xaml – FontFamily)veľkosť písma (FontSize), alebo šírku a štýl písma (FontWeightFontStyle).

2. Paragraph

V podkategórií Paragraph (označené znakom ) obsahuje nastavenia odseku textu. Nastavenia ponúkajú nastavenie veľkosti riadku (Block.LineHeight), medzeru medzi odstavcami (Padding), medzeru pred odstavcom (Padding) a zarovananie textu – (Block.TextAligment).

3. Line Indent

Podkategória Line Indent, čiže odsadenie riadku (znak : Indent) obsahuje tri vlastnosti v xaml používané ako Padding. Prvá označuje lavé odsadenie, druhá pravé odsadenie a tretia lavé odsadenie PRVÉHO riadku.

4. List

Podkategória List – Zoznam (znak : List) obsahuje len dve vlastnosti. Aby ste ich aktivovali musíte v designeri vybrať text, ktorý chcete označiť ako zoznam. Prvá vlastnosť vyberá, čím sa bude označovať bod zoznamu, a druhá medzeru medzi znakom a textom. V Xaml na to použijete tagy ListListItem.

Pokročilé vlastnosti

Po kliknutí na šípku, ktorá rozbaľuje pokročilé vlastnosti, nájdete tam množstvo ďalších vlastností, ktoré sa líšia od prvkov, no niektoré si tu vymenujeme :

  • AcceptsReturn – povoľuje použitie tlačidla Enter na pridanie riadku
  • AcceptsTab – dovoľuje použitie tlačidla Tab na pridanie odsadenia.
  • AutoWordSelection – uľahčuje vyberanie celého slova pri používaní myši.
  • CharacteCasing – automatické menenie písmen na malé alebo veľké.
  • FontStretch – ponúka možnosti stláčania písma.
  • FontStyleFontWidth – ponúkajú ďalšie možnosti nastavenia štýlu, či šírky písma.
  • IsReadOnly – aktivuje režim „len na čítanie“.
  • IsUndoEnabled – povoľuje použitie skratky CTRL+Z.

Týmto sme si prebrali vlastnosti kategórie Text a v ďalšom diely sa pozrieme na CheckBox, RadioButtonGroupBox.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore