WPF 1 – Úvod WPF

V sérií WPF sa pozrime na platformu WPF a jej jazyk XAML.

Úvod

WPF, čo je skratka pre Windows Presentation Foundation, je API pre tvorbu lepších grafických aplikácií pod platformou .NET. Tieto aplikácie budú svojim vykresľovaním menej zaťažovať CPU, pretože ich vykresľovanie prebieha prostredníctvom DirectX a tak využívajú grafickú kartu. Vďaka tomu je možné robiť jednoduché aj pokročilé animácie, lepší design aplikácií a aj ich funkčnosť. WPF samé o sebe je možné použiť aj na tvorbu jednoduchších 2D hier.

Design WPF aplikácií prebieha pomocou jazyka XAML, čo je skratka pre Extensible Application Markup Language. Tento jazyk je odvodený od jazyka XML, a tak vám jeho znalosť pomôže. Na tento jazyk sa bližšie pozrieme v budúcom diely série.

Tvorba projektu

Tvorba projektu prebieha rovnako ako pri Windows Forms aplikácií alebo konzolovej aplikácií. Typ projektu je WPF Application.

Poznámka: Neskôr bude pridané video

Rovnako ako pri Windows Forms sa vám otvorí designer, ktorý je pri WPF mierne odlišný, okno z vlastnosťami a toolbox.

WPF XAML Designer

Preview

Designer sa skladá z dvoch hlavných častí. Jednou je univerzálny náhľad aplikácie a druhý je XAML kód designera. Tento kód môžete ručne upravovať, no zároveň je generovaný náhľadom aplikácie, ktorý funguje ako pri Windows Forms. je teda možné myšou presúvať ovládacie prvky, pridávať ich s toolboxu, či meniť ich veľkosť.

XAML

Vlastnosti

Properties

Rôzne premenné a iné členy, ktoré používateľský prvok obsahuje a sú dostupné z designera sú nazvané vlastnosti. Tie sú kategorizované do (väčšinou) 6 kategórií. Jedná sa o Brush, kde nastavujete farby, Appearance, kde nastavujete vzhľad, Common, kde sa nachádzajú bežné veci, Layout, kde nastavujete rozloženie či veľkosť, Transform, kde môžete nastaviť rôzne efekty a Miscallaneous, kde sú rôzne veci. Vo väčšine kategórií sa na konci nachádza šípka, ktorá odkryje ďalšie, menej používané vlastnosti.

Je dobre všimnúť si, že prvok v základnom stave nemá priradene meno – čiže ak k nemu chcete pristupovať z C# kódu, musíte prvku priradiť meno.

V okne vlastností je možné prepnúť sa ikonou blesku na zobrazenie eventov – udalostí. Tie môžete každému prvku priradiť.

Windows Presentation Foundations aplikácie sú mocným spojencom, pri tvorbe grafický aplikácií, ktoré, pokiaľ sa ich naučíte používať, nebudete schopný nahradiť klasickými formulárovými aplikáciami. Tento diel si tu ukončíme a nabudúce sa pozrieme na XAML jazyk.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top