WinForms 8 – Kontajnery

V dnešnom diely sa pozrieme na rôzne kontajnery, ktoré Windows Forms ponúka.

Kontajnery sú špeciálne ovládacie prvky, ktoré vám dovoľujú vkladať iné ovládacie prvky priamo do nich. Ponúkajú pri tom množstvo rôznych dizajnových prvkov, ktoré vám prácu uľahčia.

GroupBox

GroupBox

GroupBox je kontajner, ktorý sa používa na združenie viacerých podobných prvkov (zväčša RadioButtonov, alebo CheckBoxov) v rámci jednej kategórie.

S dizajnového hľadiska obsahuje malý rámik, v ktorého ľavom hornom rohu je možné zobraziť pomenovanie.

Panel

Panel

Panel je najjednoduchší druh kontajneru – neobsahuje žiadne špecifické vlastnosti ani Eventy, a je podobný hlavnej ploche Formu. Je do neho možné dávať prvky na ľubovolné miesta.

FlowLayoutPanel

FlowLayoutPanel

FlowLayoutPanel je o niečo zaujímavejší – ovládacie prvky, ktoré do neho vložíte uloží jeden vedľa druhého. Pomocou jeho vlastnosti FlowDirection je možné určiť smer – zľava doprava (LeftToRight), sprava doľava (RightToLeft), zhora dole (TopDown) alebo zdola hore (BottomUp).

TableLayoutPanel

TableLayoutPanel

Podobný FlowLayoutPanelu je TableLayoutPanel, ktorý však usporiadáva prvky podľa mriežky. Ich množstvo je možné ovplyvniť vlastnosťami ColumnCountRowCount. Pre väčšiu kontrolu veľkosti stĺpcov a riadkov, je možné použiť vlastnosť ColumnsRows. Do každej bunky tabuľky je možné vložiť len jeden prvok.

SplitContainer

SplitContainer

Naozaj užitočný je SplitContainer, ktorý je podobný TableLayoutPanelu. Narozdiel od neho však obsahuje len dva paneli, ktoré môžu byť rozdelené buď vertikálne alebo horizontálne. Okrem toho tie dva paneli sú naozaj typu Panel a tak je do nich možné vkladať prvky rovnako ako do základného Formu.

SplitContainer obsahuje aj niektoré eventy reagujúce na pohyb deliacej čiary – SplitterMovedSplitterMoving.

Vlastnosti SplitContaineru dovoľujú veľkú prispôsobivosť. Vlastnosť Orienatation vám umožňuje výber, či bude deliaca čiara horizontálna alebo vertikálna a pomocou SplitterDistance môžete nastaviť jej pozíciu v pixeloch. Vlastnosť IsSplitterFixed môže používateľovi zakázať pohyb deliacou čiarou a FixedPanel vyberá panel, ktorého veľkosť bude fixná a nebude sa automaticky percentuálne zväčšovať.

TabControl

TabControl

Na záver tu máme asi najzložitejší kontajner a to TabControl. Ten vám dovoľuje pridať Vášmu programu záložky (taby), aké môžete poznať z internetových prehliadačov a rôznych dialógov nastavení. Jeho event SelectedIndexChanged vám dovoľuje zistiť kedy používateľ zmenil tab.

Vlastnosť TabPages vám dovoľuje pridať alebo odobrať záložky vášho TabControlu. Pokiaľ ich však budete pridávať kódom, musíte ich obsah generovať priamo v ňom ako sme si ukázali v predošlom diely.

Týmto sme prešli menšiu kategóriu Containers a v ďalšom diely sa pozrieme na pomerne komplexnejšiu kategóriu Menus & Toolbars. Dnes vám nepridávam žiadny príklad, keďže ohľadom kontajnerov nieje možné zobraziť veľa informácií.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore