WinForms 7 – Manuálna tvorba Formov

 Keďže programovanie málokedy býva jednoduché, často nieje možné použiť Designer Visual Studia. Preto si dnes ukážeme ako je možné vytvárať ovládacie prvky ručne a ako ich pridávať do Formu, ktorý tiež nie je nutné vytvoriť klasickým spôsobom.

Ako vytvoriť nový Form?

Spôsobov ako vytvoriť Form je viacero. Najzákladnejší je samozrejme automatické vygenerovanie Visual Studiom, existujú však aj iné spôsoby, pričom dva z nich si ukážeme.

Pokiaľ sa má jednať o menší Form, ktorý nebude obsahovať veľa údajov, nie je nutné pre neho tvoriť samostatný Class. V tomto prípade je možné jednoducho vytvoriť nový objekt typu Form a zobraziť ho.

Form form = new Form();
form.Text = "Ukážka";
form.Show();
while (form.Visible) Application.DoEvents();

Tento spôsob zobrazenia však nieje úplne ideálny. Preto je lepšie použiť metódu Application.Run()

Form form = new Form();
form.Text = "Ukážka";
Application.Run(form);

Pokiaľ však chcete, môžete vytvoriť nový Class, ktorý je následne o niečo jednoduchší na správu.

class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        Text = "Ukážka 2";
    }
}

Ako vytvoriť nové objekty

Nové objekty, ako Button, Label a iné majú samozrejme väčšinou rôzne argumenty konštruktora, ale ich vytvorenie prebieha podobne. Stačí klasicky vytvoriť nový objekt a následne mu priradiť pozíciu (Location), veľkosť (Size) a základ ovládacieho prvku je hotový. Následne už nastavíte jeho vlastnosti tak, ako by ste to robili v designeri.

Button b = new Button();
b.Location = new Point(10, 10);
b.Size = new Size(90, 30);
b.Text = "Klikni sem";

Pridanie ovládacieho prvku Formu

Ovládací prvok samotný však ešte nebude fungovať – je nutné priradiť, kde sa bude zobrazovať. V našom prípade sa jedná o Form a priradenie prebieha prostredníctvom jeho člena Controls. Priradenie samotné je extrémne jednoduché – Controls totiž funguje ako bežný zoznam.

form.Controls.Add(button1);

Načo je to dobré?

Pravdepodobne sa teraz pýtate, na čo je toto dobré? Okrem vyššej kontroly obsahu a kódu týmto získavate množstvo výhod. Jedna z nich je to, že designer sa za určitých okolností môže zrútiť a prestať fungovať. Vy sa následne musíte prehrabávať v jeho generovanom kóde a hľadať kde sa stala chyba. Vo väčšine prípadov sa bude jednať o zmazanú funkciu Eventu. Tento postup môžete využiť len ak chcete krátkodobo zobraziť okno v inak čisto konzolovej aplikácií, alebo ak sú formy generované podľa určitých podmienok. Má to však ešte jeden dôvod – pokiaľ budete používať záložkový control a pridávať nové stránky, je nutné pre každú z nich vygenerovať obsah.

Tento kratší diel je na teraz všetko a uvidíme sa na budúce pri diely zameranom na kontajnery.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore