WinForms 6 – Funkcie Windows Forms

V dnešnom diely si ukážeme rôzne funkcie Windows Forms, ktoré pravdepodobne využijete.

MessageBox

MessageBox ponúka spôsob ako vytvoriť jednoduché dialógové okná bez potreby designovania a tvorby vlastných classov. Je možné vyvolať ho z kódu ako statickú funkciu MessageBox.Show() . Táto funkcia má až 21 možností prispôsobenia, pričom v základnej zadávate len text, ktorý sa zobrazí. Ostatné môžu pridať text záhlavia, ikonu, vybrať tlačidla alebo určiť ktorému oknu bude MessageBox patriť. Táto statická funkcia má návratovú hodnotu DialogResult, ktorá vás informuje o odpovedi používateľa.

MessageBox je často používaný na zobrazenie chybových hlásení, čo môže programátorovi značne uľahčiť život, a tak ho budeme v ďalších dieloch používať.

Timer

Timer je síce dostupný zo záložky Components v Designeri, ale napriek tomu ho preberieme v dnešnom diely. Je to totiž často používaný ovládací prvok, ktorý vám uľahčí veľa práce. Sú to hodiny bežiace na Eventovom systéme. Po jednoduchom vytvorení nového objektu mu stačí priradiť Interval v milisekundách a Tick Event, následne ho zapnete nastavením hodnoty Enabled na true. Týmto sa vám vždy, keď ubehne interval zavolá Tick Event, v ktorom môžete robiť bežné operácie.

Dialógy

Dialógy rovnako ako Timer nájdete ako kategóru v Designéri, niesu však príliš komplexné a často sú používané priamo z kódu. Preto si ich takisto rozoberieme v tomto článku.

Ako prvý sa pozrieme na ColorDialog – toto dialógové okno vám otvorí klasický výber farby, ktorý z Windowsu dobre poznáte. Pomocou vlastnosti AllowFullOpen mu môžete zakázať, alebo povoliť výber vlastnej farby, vlastnosť AnyColor pre zmenu zobrazí všetky farby základného setu. Najdôležitejšia je ale vlastnosť Color, ktorá značí farbu, ktorú vybral používateľ.

Ďalší na rade máme FolderBrowseDialog, ktorý slúži na výber zložky. Pomocou vlastnosti Description môžete nastaviť text, ktorý sa bude používateľovi zobrazovať ako informácia. Vlastnosť ShowNewFolderButton dovolí používateľovi vytvoriť novú zložku a RootFolder vyberá zložku ktorá sa zobrazí ako pôvodná. Hlavná vlastnosť je potom SelectedPath, ktorá obsahuje používateľom vybranú zložku.

FontDialog zobrazí výber fontu. Vlastnosti AllowScriptsAllowSimulationsAllowVectorFontsAllowVerticalFonts vám dovoľujú vybrať zobrazenie Skriptu, Simulácie textu, výber Vektorových fontov a Vertikálnych fontov. Ďalej ShowColorShowEffectsShowApply vám dovolia zobraziť výber farbi a efektov, poprípade či sa bude zobrazovať tlačidlo „Apply“ – Použiť.Vlastnosti Color a Font potom obsahujú návratové hodnoty.

Na záver tu máme dvojicu dialógov OpenFileDialogSaveFileDialog, ktoré sú si veľmi podobné. OpenFileDialog má navyše vlastnosti AllowMultiselect ShowReadOnly, ktoré dovoľujú výber viac súborov, poprípade zobrazenie súborov len na čítanie. Vlastnosť FileName poprípade FileNames obsahuje meno súboru/súborov, ktoré používateľ vybral. Špeciálna vlastnosť je Filter, ktorá vyberá, ktoré typy súborov sa zobrazia. Jedná sa o String v presne určenom formáte : POPIS1|FILTER1|POPIS2|FILTER2… napríklad „Images|*.png;*.bmp|All Files|*.*“ . Tento filter vám dá na výber medzi obrázkami (png a bmp) a Všetkými súbormi. Za zmienku určite ešte stoja vlastnosti CheckFileExistsCheckPathExists, ktoré overia existenciu súboru.

Application

Application je statická trieda, ktorá vám dovoľuje ovplyvniť množstvo vecí ohľadom vašej aplikácie. Tiež vám dovoľuje zistiť rôzne informácie, ako verziu programu (ProductVersion), meno programu (ProductName), meno spoločnosti (CompanyName) alebo adresy zložiek spustenia programu (StartUpPath) alebo AppData cesty (CommonAppDataPathUserAppDataPath). Obsahuje však aj niektoré zaujímavé funkcie, ako napríklad okamžité ukončenie programu Exit, alebo jeho reštartovanie Restart.

Jedna z funkcií, ktorá nájde svoje využitie možno až príliš často je DoEvents. Táto funkcia vynúti všetky eventy, vrátanie vykreslenia formu kedykoľvek v kóde. Toto je často využívané pokiaľ máte dlhú slučku a chcete aby program neprestal reagovať. Z osobných skúseností vám však odporúčam radšej používať vlákna, pretože niektoré počítače majú s DoEvents problémy a aplikácia odmietne prejsť na ďalšiu inštrukciu, čím sa zasekne.

Environment

Environment je síce súčasťou čistého C#, napriek tomu si ju v krátkosti preberieme tu. Táto statická trieda vám poskytne množstvo všeobecných informácií, ako napríklad aktuálnu zložku, argumenty ktoré boli aplikácií poslané a mnoho iného. Taktiež vám dovolí nastaviť niektoré veci, ako napríklad ExitCode.

A to by na dnešný diel stačilo. Nabudúce si ukážeme ako tvoriť WinForms aplikácie bez použitia Designéra a potom sa vrátime k ďalším ovládacím prvkom.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore