WinForms 18 – ListView a ImageList

V dnešnom diely sa bližšie pozrieme na ListView a jeho prepojenie z ImageListom. To si ukážeme na príklade zobrazenia obrázkov v zložke.

V dnešnom diely si ukážeme príklad programu, ktorý zobrazí všetky obrázky v rámci jedného priečinka alebo AJ jeho podpriečinkov. Na tom si predvedieme prepojenie prvkov ListViewImageList.

Príprava

Designer

Na pripravenie nášho programu si nastavte Form do módu nemennej veľkosti a zakážte maximalizovanie. Následne pridajte dve tlačidlá – jedno na načítanie a jedno na výber zložkyTextBox – na výber zložky, CheckBox – na povolenie rekurzie, ListView, v ktorom budeme zobrazovať obrázky a ImageList na obrázky samotné.

ImageList nastavte aby bola veľkosť obrázku 64×64 a používal 32 bitové farby.

Okno môžete pomenovať napríklad ImageViewer.

Výber priečinka

Do Click eventu tlačidla na výber priečinka vložte nasledujúci kód :

FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog();
if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Ak je výsledok dialógu na výber priečinku OK
{
  PathTextBox.Text = dialog.SelectedPath; //Dá do TextBoxu cestu.
}

Tento kód slúži na bezpečný výber priečinka pomocou FolderBrowseDialogu. Vybraný priečinok priradíme TextBoxu.

Po načítaní

V kóde si vytvorte premennú Extensions typu List<string>. Táto bude slúžiť na uchovanie prípon súbor, ktoré budeme hľadať.

Po načítaní (Do Load eventu Formu) pridajte do zoznamu prípony, ktoré chcete hľadať.

Extensions.Add("*.bmp");
Extensions.Add("*.jpg");
Extensions.Add("*.jpeg");
Extensions.Add("*.png");
Extensions.Add("*.gif");
Extensions.Add("*.tif");
Extensions.Add("*.tiff");

Vyhľadanie a pridanie obrázkov

Na záver zostáva ta najdôležitejšia časť, a to v Evente pre tlačidlo načítania. Teraz vyhľadáme a pridáme obrázky do zoznamov.

string Path = PathTextBox.Text;
while (Path.EndsWith("\\"))
{
  Path = Path.Substring(0, Path.Length - 1); //Prečistíme cestu aby nekončila znakom \
}
if (Directory.Exists(Path)) //Ak cesta existuje
{
  ImagesListView.Items.Clear();
  imageList1.Images.Clear(); //Vyčistime ListView aj ImageList
  foreach (string Extension in Extensions)
  { //Pre každú príponu, ktorú sme pridali,
    foreach (string File in Directory.GetFiles(PathTextBox.Text, Extension, (RecursiveCheckBox.Checked)? SearchOption.AllDirectories : SearchOption.TopDirectoryOnly))
    {
      //Prehladamé všetky priečinky.
      //Kód (RecursiveCheckBox.Checked)? SearchOption.AllDirectories : SearchOption.TopDirectoryOnly)
      //slúži na aktivovanie rekurzie podľka zaškrtnutia CheckBoxu.

      ListViewItem item = new ListViewItem(File.Substring(Path.Length + 1));
      item.ImageIndex = imageList1.Images.Count;

      //Vytvoríme nový ListView, ktorému nastavíme text. ktorý vyjadruje relatívne meno súboru.
      //Priradíme mu Index obrázka, ktorý je aktuálna pozícia v ImageListe

      Text = "ImageViewer - " + File;
      //Pre informáciu vypíšeme, ktorý súbor momentálne skúmame

      Image img = Image.FromFile(File);
      //Zo súboru prečítame Image

      Image thumb = img.GetThumbnailImage(64, 64, () => false, IntPtr.Zero);
      //Získame jeho Thumbnail (zmenšeninu)

      img.Dispose();
      //A pôvodný uvoľníme z pamäte.

      imageList1.Images.Add(thumb);
      //Na záver ho pridáme do imagelistu

      ImagesListView.Items.Add(item);
      //A item pridáme do ListViewu.
    }
  }
  Text = "ImageViewer";
  //Môžeme obnoviť Text formu.
}

Tento kód prejde všetky zadané prípony, a podľa nich nájde všetky súbory v zložke, ktoré ste zadali. Z nich získa Image a zmení ho na Thumbnail, čiže jeho zmenšenú verziu. Pôvodný Image uvoľníme z pamäte, pretože za určitých okolností môže byť naozaj veľký.

Na záver toto všetko pridáme do zoznamov.

Výsledok

Výsledok nášho snaženia je funkčný program na zobrazenie zoznamu obrázkov v zložkách.

Form

Projekt môžete stiahnuť tu : download

Informácia : Ak poznáte ďalšie prvky, o ktorých by ste chceli vedieť viac, napíšte nám komentár sem, alebo na našu Facebookovu stránku.
Týmto ukončujeme dnešný diel a nabudúce sa pozrieme na TreeView.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore